Wegwijs in emissieregelgeving?

Meer dan ooit is er aandacht voor de emissies van stoffen naar de lucht. Nationale klimaatplannen, de EU Green Deal: deze plannen die de aandacht verder zullen vestigen op de emissies van stoffen die bijdragen aan de opwarming zullen worden omgezet in beleid en regelgeving. Daarnaast is er in Nederland steeds meer aandacht voor de uitstoot van stoffen die in meer of mindere mate schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Een van de voorbeelden is de emissiehandel in CO2 die de industrie aanzet tot het drastisch reduceren van de uitstoot en het vinden van alternatieven. De grenswaarden zullen op termijn verder verlaagd worden wat kan leiden tot forse extra OPEX kosten. Hier kan een aanzienlijke business case gemaakt worden om slimme alternatieven te vinden.

Met de invoer van het Activiteitenbesluit en aanverwante (ZZS en pZZS) regelgeving is er veel gewijzigd op het vlak van emissie-eisen voor de Nederlandse industrie. De grenswaarden zijn lager, de regelgeving is complexer geworden. En in 2022 zal deze opnieuw veranderen. Wat houdt deze regelgeving nu eigenlijk in? Benieuwd wat dit voor uw bedrijf betekent?

Begin met het krijgen van een helder overzicht met hulp van BM Process Management.:

– Uitleg over de wetgeving, zowel actuele wetgeving en toekomstige wijzigingen.
– Uitvoeren van geaccrediteerde metingen door partners aan afgasstromen (VOC, NOx, ZZS, etc.).
– Analyse van meetresultaten en processen.
– Toetsen van deze resultaten aan de regelgeving.
– Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen incl. budgetten.
– Vaststellen van kosteneffectiviteit binnen de wettelijke kaders.
– Ondersteuning bij communicatie met (lokale) overheden (provincie, gemeente, omgevingsdienst).

Zodra alles in kaart is gebracht kan er gestart worden met het uitwerken van de optimale oplossing die past bij uw bedrijfsvoering en de verkregen resultaten. Met de partners in het netwerk is het mogelijk om een oplossing uit te werken die de verwachtingen waar maakt en waar mogelijk ook positief bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelstellingen.  Of het nu een blijvende oplossing of een tijdelijke maatregel betreft.

Kennis is macht. Haal de kennis aan boord die het verschil maakt.

BM Process Management – Masters in Emission Control.

#sustainability #emissioncontrol #consultancy #BRZO #Activiteitenbesluit#natura2000 #NOX #VOC #ZZS #MVP2

bart-bm-process

Feedback, questions or interested in a conversation?

I look forward to hearing from you. Feedback or questions on my services, website and projects are always welcome. Do you have an engineering challenge, are you looking for a consultant with whom you can have a conversation on the questions you have: do not hesitate to contact me. I will take the time for you, and do my utmost to help you with any challenge at hand. And that’s a solid promise.

E: bart@bmprocess.nl
T: +31 (0)6 421 73 663