Duurzame luchtzuivering: (g)een prestatie

VOS (vluchtige organische stoffen) is de algemene term voor de veelzijdige koolwaterstofverbindingen die worden gebruikt bij de industriële productie en het gebruik van verven, harsen, kleefstoffen en kunststoffen, bij de oppervlaktebehandeling, bij het bedrukken van media, in de farmaceutische industrie en in de (petro)chemische industrie. Sommige VOS ontsnappen tijdens fabricage-, productie- en droogprocessen.

Om te voorkomen dat VOS-emissies in de verblijfszone van mensen en in de atmosfeer terechtkomen, worden zij met de afgevoerde lucht opgevangen. VOC’s zijn de derde grootste groep luchtverontreinigende stoffen na CO2 en stikstofoxiden. Zij zijn over het algemeen gevaarlijk voor mens en milieu en zijn precursoren van ozon op leefniveau. Er zijn wettelijke grenswaarden die moeten worden nageleefd in de verblijfszone van werknemers en schoorstenen.

De vermindering ervan is een succesverhaal. Sinds 1990 is de hoeveelheid vluchtige organische stoffen in Europa gestaag afgenomen. Nieuwe wetgeving bevorderde de vervanging door bijvoorbeeld systemen op waterbasis, terugwinning en doeltreffender opvang en reiniging.

Thermische zuivering van de uitlaatlucht door middel van naverbranding is een zeer efficiënte techniek die de VOS in de uitlaatlucht oxideert tot CO2 en water. Moderne naverbrandingssystemen van Krantz Clean Air Solutions leveren zuiveringspercentages tot 99,9% en gebruiken het energiepotentieel van de VOS om proceswarmte, koeling en elektrische energie op te wekken.

De uitdaging ligt hier in de combinatie van krachtige thermische oxidatie en de eis om CO2 en NOx te minimaliseren.  Deze twee doelstellingen kunnen optimaal worden gecombineerd met een holistische aanpak en een goed begrip van de processen – productie, afvang van uitlaatlucht, naverbranding en warmteopwekking.

Afvang van afvoerlucht, oxidatie, warmteterugwinning en integratie van de zuivering van afvoerlucht in de productie zijn onderdelen van het geheel. Optimaal zijn al deze onderdelen zo ontworpen dat de door de VOS in de afgevoerde lucht geleverde energie voldoende is om de vereiste oxidatietemperatuur van de naverbranding te genereren zonder dat daarvoor extra energie nodig is, zoals fossiele brandstoffen of daarmee opgewekte elektriciteit. Beter nog is dat de concentratie VOS in de uitlaatlucht zo hoog is dat de bij de oxidatie vrijkomende energie voldoende is om warmte voor de productie te genereren. De warmte kan worden geleverd in de vorm van stoom, thermische olie, warm water of koude.

Of het nu gaat om coil coating, ADP, CDP coating, handmatig, geautomatiseerd of semi-geautomatiseerd lakken, lamineren, impregneren of de productie van coatingsystemen op basis van oplosmiddelen, als u zich verdiept in het betreffende proces en het volledig begrijpt, kunt u een holistisch effectief systeem ontwerpen.

Het aanbod omvat regeneratieve naverbranders (RTO), katalytische en thermische recuperatieve naverbranders, ook in combinatie met concentratietechnieken via zeolietrotors, en microgasturbines voor het opwekken van elektriciteit en warmte uit uitlaatlucht die VOS bevat.

Krantz Clean Air Solutions staat voor duurzaamheid in uitlaatluchtzuivering met een holistische aanpak.

Dit artikel werd geschreven door Jutta Denneberg, Krantz Clean Air Solutions ter gelegenheid van de MES 2023.

Duurzaamheid is niet langer een keuze: grondstofschaarste, maar ook het klimaat en de energietransitie maakt het investeren in duurzame materialen, coatings en een slimme productieomgeving essentieel. MES 2023 (Materials, Eurofinish en Surface) biedt een compleet overzicht van duurzame technische oplossingen en kansen rondom materialen en oppervlaktetechnieken. Bovendien verbindt MES 2023 maakbedrijven, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden met elkaar om cross-overs tussen de sectoren te bevorderen en samenwerkingen in de waardeketen te realiseren.

Mikrocentrum, VOM en ION presenteren een informeel event opgebouwd rond 6 thema’s waar kennisdeling, inspirerende demo’s en volop netwerkmogelijkheden centraal staan. Ook biedt MES 2023 een gevarieerd congresprogramma om je te verdiepen in actuele topics en uitdagingen.

Krantz Clean Air Solutions is aanwezig op MES 2023 om het gesprek aan te gaan over de optimale aanpak van het reinigen van lucht uit productieprocessen. Als partner van Krantz in de Benelux en Frankrijk is BM Process hier uiteraard bij aanwezig. 

Kom langs op donderdag 15 juni in de Koningshof in Veldhoven. Geen tickets? Contact ons voor een toegangsbewijs, we maken graag tijd voor een gesprek over uw uitdaging op het vlak van emissies en duurzaamheid. 

Krantz & BM Process. Emission control, far beyond driven. 

bart-bm-process

Feedback, questions or interested in a conversation?

I look forward to hearing from you. Feedback or questions on my services, website and projects are always welcome. Do you have an engineering challenge, are you looking for a consultant with whom you can have a conversation on the questions you have: do not hesitate to contact me. I will take the time for you, and do my utmost to help you with any challenge at hand. And that’s a solid promise.

E: bart@bmprocess.nl
T: +31 (0)6 421 73 663